ජැකලීන් ලංකාවේ දීපාවලි සමරුව හැටි

By  |  0 Comments
ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් මෙන්ම හොලිවුඩ් නිළි ජැකලීන් ෆර්නැන්ඩස් මේ දිනවල දිවයිනට පැමිණ සිටිනවා.
ඇයගේ පැමිණීමේ විශේෂත්වය වන්නේ ඇය මෙවර දීපවාලී සමරන්නෙත් ලංකාවේදී වීමයි.  ඒ ත්‍රිකුණාමලයේ සිට.
දීපවාලි සැමරීමට සුදානමින් සිටින එම ජායාරූප සම්බන්ධයෙන් රසික පිරිස බොහෝ අදහස් ඇයගේ ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් හි සටහන් කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *