නිල්මිණි තෙන්නකෝන්

By  |  0 Comments

නිල්මිණි තෙන්නකෝන් කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ වගේම සුන්දර රංගන ශිල්පිනියක්.

බොස්ටන් ලංකා අපට ආරංචි වුණා ඇයගේ උපන්දිනය පසුගියදා යෙදිලා තිබුණා කියලා.

ඒ වෙනුවෙන් චාම්ව පුංචි සාදයකුත් පැවැත්විලා තියෙනවා.

කොහොම වුණත් ඔන්න අපිත් ඇයට සුබ උපන්දියක් කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *