නිරෑපණ ක්ෂේත්‍රයේ දිගු ගමනක් යන සුරෑපීනිය – Shani Vidnika

By  |  0 Comments

 

නිරෑපණ ක්ෂේත්‍රයේ දිගු ගමනක් ගිය ඇය එක්ක තමා මේ පු‍ංචි කතාබහ.

අපි ඔයා ගැන හඳුන්වාදිමක් කරලම  කතාබහ ආරම්භ කරමු නේද?

හායි ,මම ශානි විද්නිකා. මම මූලික අධ්‍යාපනය  ගාල්ල ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමයෙන් ලැබීමෙන් අනතුරුව ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී උපාධිය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දැනට මම විද්‍යා සහ තාක්ෂණවේද ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක නියුතු වෙනවා.

ඔයා නිරෑපණ ක්ෂේත්‍රයට ඇවිත් කොච්චර කාලයක් වෙනවද?

මම නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට පිවිස දැනට අවුරුදු පහකට ආසන්නයි. Brien Kerkovan academy එකෙන් නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ මූලික හැදෑරීමක් සිදුකර මේ දක්වා නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා.

නිරෑපණ ක්ෂේත්‍රය ගැන ඔයාගේ අදහස?

ඇත්තටම හොඳ ක්ෂේත්‍රයක්. නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය , කලාව අරමුණු කරගෙන මෙන්ම වාණිජ පරමාර්ථයන් අරමුණු කරගෙනද බිහිවුණු ක්ෂේත්‍රයක්. එයින් වර්තමානය වන විට වාණිජ පරමාර්ථයන් ඔස්සේ නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ මං පෙත්  විශාල වශයෙන් විවර වෙලා තියෙනවා . එම නිසා නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය, කලාව හා විලාසිතා  ක්ෂේත්‍රයටත් වඩා විවිධ මුහුණුවරවලින් යුතුව වර්තමාන ලෝකය තුළ marketing  strategic  tool එකක් ලෙස හා පිළිගත්  වෘත්තියක් ලෙස අද තිබෙන තැන ගැන ඉතාම සතුටුයි  . එහිදී  අදාළ  විෂයය පිළිබඳ නිසි හැදෑරීමක් ඔස්සේ  එම ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීම තුළින් ,ක්ෂේත්‍රයට සාධාරණයක් මෙන්ම එහි ජීවගුණය පවත්වා ගැනීමටත්  නිරූපණ ශිල්පිනියක් වශයෙන් සාර්ථක වීමටත් එය අත්‍යාවශ්‍යයි කියන එක මම තරයේ විශ්වාස කරන කාරණාවක් .

ඔයා දැනට Shoots කියක් විතර කරලා තියෙනවද?

දැනට මම ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ පටන් ගත් දා සිට Glamour shoots, Art and Conceptual shoots, Brand shoots(Clothing and Product), Bridal shoots, Promotional shoots ඇතුළුව shoots 100කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකට නිරූපණ දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Fashion show ramping, TV commercials සඳහා ද මාගේ දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා.

ඔයා ගොඩාක්ම කැමති මොනවගේ Shoots කරන්නද?

. වාණිජ සහ කලාත්මක  ක්ෂේත්‍රයන් ඔස්සේ නිරූපණ වැඩ කටයුතුවල නියැලීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා.

මෙලනි ෆ්‍රිසන්කෝටන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *